Specializovaná organizace chovatelů koček Přerov, z.s. - SO CHK Přerov

 
 

 

Specializovaná organizace chovatelů koček Přerov, z. s.Začátkem roku 1987 se 10 členů z Přerova, kteří byli organizováni v ZO SCHK Olomouc, rozhodlo utvořit vlastní organizaci v Přerově. V březnu téhož roku proběhla ustavující schůze, na které bylo rozhodnuto uspořádat 11. dubna 1. propagační výstavu v Lipníku nad Bečvou. Vystavovalo 11 členů ZO Přerov se čtrnácti zvířaty, dalšími zvířaty vypomohli členové ZO Olomouc. Výběr vystavovaných zvířat byl velmi omezený, chovaly se tehdy především perské kočky, občas siamská a evropská krátkosrstá zvířata.

Během uplynulých třiceti let se počet členů organizace ustálil na počtu kolem 25 – 30 chovatelů. Stále jsou mezi námi čtyři zakládající členové, z nichž tři stále aktivně odchovávají koťata.

Přerovskou organizaci dlouhá léta vedl jako předseda Josef Elšík, který společně se svou ženou Jaroslavou patří k úspěšným chovatelům kartouzských koček. Další zakládající členkou organizace je dlouholetá jednatelka Věra Mertová, která svou funkci vykonává dodnes. Také ona je chovatelkou především kartouzských koček, v minulosti se věnovala i chovu koček perských.

Čtvrtým zakládajícím členem organizace je Olga Jurečková, která celou dobu trvání organizace vykonávala funkci pokladníka. V letošním roce ji již předává své nástupkyni.

Naše nevelká organizace pořádala každoročně propagační výstavy. V prvních letech to bylo i několik národních výstav, kde mohla chovná zvířata získat tzv. chovnost, která tehdy byla k odchovu čistokrevných koťat nezbytná. Měli jsme také „vlastní“ posuzovatelku, chovatelku perských koček, Evu Mikuláškovou. Ta byla členkou naší organizace až do jejího skonu 20. 2. 2020.

Kromě uvedené první výstavy v Lipníku nad Bečvou organizace pořádávala výstavy v Přerově, v sále tehdejší Lidové školy umění až do roku 1997, kdy povodeň poškodila sál. Abychom tyto výstavy mohli pořádat, pořídili jsme si svépomocí výstavní klece, které používáme i v současnosti.

Po povodni jsme se již s výstavami do Přerova nevrátili. Počínaje rokem 1998 jsme začali propagační výstavy koček pořádat v Lipníku nad Bečvou, ve spolupráci s městskou knihovnou. Tato spolupráce trvá dodnes a 2. června 2018 se konala již dvacátá první výstava. Doufáme, že nebyla poslední a začátkem června 2019 se podaří uspořádat další ročník.

Naše organizace je členem Sdružení chovatelů koček, což je název chovatelské sekce v rámci Českého svazu chovatelů. Dne 28. června 2016 byla naše organizace zapsána ve Spolkovém rejstříku pod oficiálním názvem Specializovaná organizace chovatelů koček Přerov.

K 1.lednu 2018 měla SO chovatelů koček Přerov 31 členů, kteří chovají 104 zvířat těchto plemen: perská, britská krátkosrstá, ocikat, bengálská, ragdoll, kartouzská, sphynx, siamská, orientální, turecká angora, sibiřská, něvská maškaráda, norská lesní a mainská mývalí. Tyto ušlechtilé kočky doplňují u většiny chovatelů kočky domácí, většinou zachráněné před bezdomovectvím.

Posláním naší organizace není jen odchov kvalitních čistokrevných koťat jednotlivých plemen a účast na mezinárodních výstavách, kde jsou někteří naši členové velmi úspěšní. Seznamujeme nechovatelskou veřejnost s problematikou chovu koček. Snažíme se upozorňovat na přemnožení kočičích bezdomovců, kteří živoří na okraji zájmu většiny společnosti. Proto také podporujeme kastraci všech zvířat, která nejsou určena k odchovu kvalitních a typových zvířat daných plemen.

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Kočky Přerov © 2018-2020 Sites designed and maintained by Daminka